Odkrywamy

Istnieje różnica między znajomością drogi a podążaniem nią.

Morfeusz, bohater filmu Matrix

Kickoff / Rozpoczęcie

Kickoff / Rozpoczęcie

Celem spotkania Kickoff jest stworzenie planu współpracy i komunikacji pomiędzy klientem a Snowball Media. Chcielibyśmy zebrać wszystkie zainteresowane i zaangażowane w projekt osoby ze strony klienta, a także konsultantów i projektantów z naszej agencji. Wszystko po to, aby osiągnąć możliwie najbardziej spójne zrozumienie kluczowych pojęć i celów biznesowych.

Wierzymy, że dzięki takim spotkaniom możemy poszerzać naszą wiedzę o branży kontrahenta – dlatego chcielibyśmy poznać firmowe know-how i specjalistyczną wiedzę rynkową wynikającą z dotychczasowego doświadczenia.

Efektem spotkania będzie plan działań podzielony na kolejne etapy, które umożliwią nam szybkie i komfortowe przejście przez proces projektowania. Stworzymy harmonogram i plan komunikacji.

1,00Dodaj do koszyka

Badania jakościowe

Celem badań jakościowych jest uzyskanie informacji o decyzjach projektowych a także identyfikacja problemów użyteczności i znalezienie ich rozwiązań. Pomagają odpowiedzieć na pytanie: dlaczego? Zaletą badań ilościowych jest fakt, że można je wykorzystać w dowolnym momencie cyklu życia produktu.

Wynikiem jest raport z ustaleniami opartymi na wrażeniach badacza i posiadanej wcześniejszej wiedzy. Na podstawie opinii użytkowników, którzy wskażą najsłabsze punkty lub przeszkody produktu lub usługi, które zniechęcały ich do zakończenia procesu. Badanie pokazuje również zalety, mocne strony i typowe ścieżki użytkownika na dowolnym testowanym urządzeniu.

1,00Dodaj do koszyka

Badania jakościowe

Proto-persony

Proto-persony

Warsztaty „proto-persony” to spotkanie z klientem, mające na celu wyłonienie person na wysokim poziomie. Persony to swoisty archetyp użytkownika produktu przedstawiony w postaci przemawiającej do wyobraźni, opisu cech, zdolności poznawczych, potrzeb i celów. Persony mają za zadanie pokazać zespołowi pracującemu nad projektem różne grupy użytkowników oraz ułatwić podejmowanie decyzji związanych z funkcjonalnym projektem i interfejsem graficznym produktu.

Warto jednak zauważyć, że proto-persony nie opierają się na badaniach, a jedynie na doraźnej koncepcji potencjalnych użytkowników projektu. To często fałszywe, hipotetyczne założenia dotyczące użytkowników, stanowiące punkt wyjścia do analizy i precyzyjnej identyfikacji person.

Podczas warsztatu z proto-personami przygotowywane są ich szczegółowe opisy. Dokumenty te zawierają informacje o tym, czego chce potencjalny klient, czego się boi, czym się zajmuje i jak wygląda jej otoczenie. Informacje te pomagają wstępnie określić, w jaki sposób zaprojektowany produkt będzie w stanie zaspokoić potrzeby użytkowników i jakie bariery mogą pojawić się na drodze.

1,00Dodaj do koszyka

Wywiady pogłębione

IDI (In Depth Interview) to jedna z najbardziej wartościowych metod eksploracyjnych badań użytkowników. Celem jest zrozumienie indywidualnego procesu myślenia oraz umiejętność ich wczucia się i zrozumienia. Zaletą IDI jest fakt, że jest to jedna z najlepszych metod badawczych pozwalających zrozumieć wrażenia użytkownika dotyczące produktu.

Gromadzone przez nas dane mają charakter jakościowy, co oznacza, że ​​możemy mieć jasny i żywy obraz opinii użytkowników. Wynikiem jest raport zawierający dane jakościowe i podsumowanie po wywiadach. Metoda: 5 (lub więcej) wywiadów z każdą osobą (im więcej, tym lepiej).

1,00Dodaj do koszyka

Wywiady pogłębione

Wywiad z kontrahentem

Wywiad z kontrahentem

Jest to najbardziej efektywny sposób zrozumienia tła i ekosystemu produktu, a także przeglądu i ponownego zdefiniowania celów biznesowych. Zaletą wywiadu z interesariuszami jest fakt, że jest on niezwykle skuteczny i zajmuje niewiele czasu.

Rezultatem jest know-how łatwo i efektywnie przekazane przez interesariuszy klienta do zespołu projektantów, dzięki czemu wszystkie osoby pracujące nad produktem mogą mieć taką samą wiedzę na temat otoczenia biznesowego. Metoda: zespół projektantów + interesariusze strony klienta

1,00Dodaj do koszyka

Audyt ekspercki

Jest to jedna z najpotężniejszych metod badawczych, która umożliwia szybkie iteracje i poprawki produktu. Największą zaletą audytu eksperckiego jest profesjonalna specyfikacja największych wad i zalet testowanego rozwiązania. Ma to w późniejszej fazie istotny wpływ na scenariusze testów użyteczności, czy też prac optymalizacyjnych.

Wynikiem jest raport z audytu obejmujący analizę heurystyczną, przegląd poznawczy i ocenę ekspertów.

1,00Dodaj do koszyka

Audyt ekspercki

Audyt e-commerce

Audyt e-commerce

Audyty e-commerce to praktyczny sposób do weryfikacji najważniejszych elementów sklepu internetowego, pozwalające sprawdzić co wpływa na sprzedaż, ruch na witrynie i widoczność domeny w wyszukiwarkach oraz odnaleźć obszary wymagające w tym zakresie poprawy. Jego wykonanie polecamy wszystkim klientom, którzy chcą pracować nad rozwojem swojego sklepu lub platformy e-commerce. Na Audyt e-commerce składa się: Audyt UX i usability, audyt techniczny, audyt SEO, audyt contentu oraz audyt ruchu.

Przeprowadzając kompleksowy audyt e-commerce i weryfikując skuteczność wszystkich czynników wpływających na sprzedaż, ruch na witrynie i widoczność domeny w wyszukiwarkach internetowych możemy wskazać obszary wymagające dalszej pracy i rozwoju oraz te, które już teraz funkcjonują dobrze i pozwalają budować zaangażowanie użytkowników i świadomość marki.

1,00Dodaj do koszyka

Analiza konkurencji

Jest to metoda badawcza mająca na celu zrozumienie całego ekosystemu produktu, a także zrozumienie i przegląd rozwiązań konkurencji. Analiza konkurencji jest niezbędnym elementem procesu projektowania, ponieważ jest jedną z najlepszych możliwych inwestycji czasu w zakresie projektowania i rozwoju produktu.

Rezultatem jest szczegółowy raport zawierający podsumowanie wszystkich możliwych konkurencyjnych rozwiązań, ich ocenę i skuteczność.

1,00Dodaj do koszyka

Analiza konkurencji

Testy użyteczności

Testy użyteczności

Testy użyteczności (Usability testing) to jedna z najskuteczniejszych metod weryfikacji, czy zastosowane rozwiązania są wygodne i zrozumiałe dla użytkowników oraz czy przekładają się na realizację założonych celów biznesowych. Testy pozwalają sprawdzić, jak prawdziwi użytkownicy poruszają się po oprogramowaniu lub witrynie i gdzie napotykają problemy ze zrozumieniem treści lub wykonaniem jakiejś czynności.

Specjalistyczne i odpowiednio dopasowane pytania wykwalifikowanego badacza pozwalają dowiedzieć się, jakich zmian oczekiwaliby użytkownicy, aby poprawić jakość ich doświadczeń.

Testowanie użyteczności jest zwykle stosowane w dwóch przypadkach: Pierwszym przypadkiem jest weryfikacja obecnego rozwiązania, pozwalająca określić jego mocne i słabe strony, a także zebrać informacje potrzebne do opracowania poprawek. Drugi przypadek to weryfikacja nowej koncepcji.

Przeprowadzenie takiego testu na wcześniej przygotowanym prototypie, przed przekazaniem projektu programistom do zakodowania, oszczędza czas i pieniądze. Łatwiej jest zmienić model niż gotowy produkt. Przed Testami użyteczności przeprowadzana jest rekrutacja do wybranych zadań. Przebieg testu jest rejestrowany, a uzyskane nagrania audio-wideo pozwalają na wyciągnięcie wniosków i przygotowanie raportu.

1,00Dodaj do koszyka

Badania ilościowe

Celem badań ilościowych jest ocena danych i użyteczności istniejącego produktu, porównanie produktu z konkurencją oraz obliczenie zwrotu z inwestycji. Pomaga odpowiedzieć na pytania: ile i ile? Zaletą badań ilościowych jest możliwość uzyskania szerokiego obrazu produktu.

Efektem jest raport zawierający twarde dane i najważniejsze wzorce zachowań użytkowników produktu. Bazując na wielu użytkownikach – którzy pokazują najczęstsze ścieżki przepływu a także przeszkody zniechęcające ich do zakończenia procesu (np. zakupowego) – jakość danych zależy od liczby użytkowników.

1,00Dodaj do koszyka

Badania ilościowe

Raport i prezentacja dla zarządu

Raport i prezentacja dla zarządu

Etap odkrywania projektu kończy szczegółowa i rozbudowana – składająca się z wielu rozdziałów i sekcji Prezentacja. Ze względu na wagę spotkania wszyscy interesariusze powinni w nim uczestniczyć. Jego celem jest przekonanie zarządu do wprowadzenia niezbędnych zmian. Zarówno projektanci, jak i interesariusze chcą zapewnić użytkownikom dobry produkt, ale nie zawsze jest możliwe od razu podobne spojrzenie na problem. Głosy samych użytkowników, zebrane w fazie odkrywania, stają się tutaj kluczowe.

Pierwszym elementem prezentacji jest przedstawienie obszernego raportu z etapu odkrywania. Zawarte są tu dane liczbowe i wnioski z testów użyteczności. Wszystko to wspierają nagrania audio-video zawierające wypowiedzi prawdziwych użytkowników zarejestrowane w trakcie badania. Ma to na celu pokazanie interesariuszom, jak myślą ich klienci i jakich zmian oczekują.

Drugim elementem prezentacji jest otwarta dyskusja, podczas której wspólnie ustalane są kolejne kroki projektu, takie jak projektowanie UX / UI, opracowanie rdzenia projektu czy walidacja pierwotnych koncepcji podczas testów użyteczności.

1,00Dodaj do koszyka

przejdź dalej...
Budujemy strategię

Porozmawiaj z nami!
Najwyższy czas poznać sekrety naszej wysublimowanej pracy.

Zadzwoń lub napisz do nas! Z przyjemnością zaprosimy Cię na spotkanie, na którym wszystko Ci opowiemy i pomożemy rozwiązać nurtujące Cie problemy.

Menu